O projekcie

Celem nadrzędnym projektu jest promocja i upowszechnianie nauk technicznych i przyrodniczych, osiągnięć i badań naukowych, ich zastosowania i wykorzystania w życiu społecznym, wśród określonej grupy społecznej, jaką są osoby po 60 roku życia. Bogata i urozmaicona oferta zajęć dydaktycznych oraz kulturalnych realizowana przez pracowników jednostek naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przyczyni się do aktywizacji intelektualnej i społecznej, pogłębieniu wiedzy specjalistycznej, która będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój zainteresowań i przede wszystkim możliwość ich dalszej realizacji. 

W województwie zachodniopomorskim działa obecnie około 30 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przeważnie formą prawną są stowarzyszenia. W większości przypadków siedziby UTW znajdują się w domach kultury, bibliotekach, świetlicach i innych obiektach użyteczności publicznej. Nieliczne stowarzyszenia działają przy uczelniach publicznych, np. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczecinie - działające przy Uniwersytecie Szczecińskim, UTW przy Politechnice Koszalińskiej, UTW przy Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie oraz nowopowstający Zachodniopomorski Technologiczny Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. W zdecydowanej większości UTW utrzymują się ze składek członków, oraz środków pozyskanych z programów wsparcia np. ASOS, lub środków lokalnych. 

Wszystkie UTW działają w oparciu o cele nadrzędne jakimi są: 

 • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej, fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych, 
 • aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia seniorów, 
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, 
 • prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej dla seniorów, 
 • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego przez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej, 
 • wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych, 
 • prowadzenie aktywnej działalności turystyczno - krajoznawczej,
 • spotkania z ludźmi nauki i Kultury, 
 • działalność w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań, 
 • prowadzenie działalności informacyjnej i oświatowej, 
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, i turystyki.

Cele te realizowane są poprzez: 

 • wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe prowadzone przez specjalistów różnych dziedzin nauki,
 • naukę języków obcych,
 • spotkania z ludźmi nauki i kultury działającymi w regionie, w kraju lub za granicą,
 • prowadzenie działalności turystyczno - krajoznawczej,
 • rozwijanie działalności w kołach i zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów   lub samych słuchaczy, zgodnie z potrzebami członków UTW,
 • wydawanie czasopism, zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień,
 • prowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej.

Po odbyciu konsultacji z członkami UTW z województwa zachodniopomorskiego, został opracowany program "Zachodniopomorskiego Technologicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku". Głównym założeniem było przygotowanie zajęć dydaktycznych w głównej mierze odbywających się laboratoriach oraz salach dydaktycznych wyposażonych w stanowiska doświadczalne. Uczestnicy UTW wyrazi zainteresowanie czynnym udziałem w prezentacjach, doświadczeniach, warsztatach czy zajęciach laboratoryjnych. Do tej pory oferta UTW w Szczecinie obejmowała wykłady oraz zajęcia kulturalne, brakowało zajęć, na których prezentowano zastosowanie w życiu codziennym nowych technologii, jak również omawiano i prezentowano nauki ścisłe takie jak fizyka, chemia czy dziedziny takie jak  mechanika, elektronika, biotechnologie, informatyka czy zasady konstrukcji.   

Uczestnicy projektu, dla których został przygotowany program, będą mieli niepowtarzalną okazję odbycia zajęć w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Dodatkowo, będą mieli okazję zaznajomić się z bogato wyposażonymi w aparaturę badawczą laboratoriami, które na co dzień są dostępne wyłącznie dla studentów i pracowników uczelni.